Letné kino Divadla VHV

Na nadvorí pod otvoreným nebom, zauímavom architektonickom ovzduši.

Velké plátno, kvalitný zvuk.

Uvoľnujúca nálada vedľa baru.

To je letné kino Divadla VHV.